Himere

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Chimaera monstrosa
Callorhinchus callorynchus

Himere (lat. Holocephales) su mala grupa riba vrlo neobičnog, bizarnog izgleda sa velikom glavom i tankim, dugačkim repom. Pripadaju ribama sa hrskavičavim skeletom, rušljoribama. Nemaju spirakulum, a pet pari škržnih otvora imaju kožne poklopce. Slično ajkulama nemaju riblji mehur i crevo je prava cev sa spiralnom pregradom. Rep je dugačak i tanak, a ispred leđnog peraja imaju bodlju koja može biti otrovna. Oplođenje je unutrašnje i odvojenih su polova. Jajnici su parni i u svakom se obrazuje po oko sto jaja, ali se u jajovodima razvija samo po jedno.

Klasifikacija

Najpoznatiji predstavnik reda Holocephales je morski pacov ili himera (Chimaera monstrosa) dugačak do 1 m. Živi na dubinama mora od 100 do 1000 m hraneći se mekušcima i drugim beskičmenjacima.

Ostale vrste, njih oko 40, svrstane su u tri porodice i šest rodova:

1. porodica Callorhinchidae rasprostranjena na južnoj hemisferi: Južnoj Americi, Novom Zelandu, južnoj Africi, južnoj Australiji; pripada joj samo jedan rod Callorhinchus sa samo tri vrste:

2. porodica Chimaeridae rasprostranjena u Atlanskom, Indijskom okeanu i Pacifiku (tropska mora) sa dva roda:

 • rod Chimaera sa vrstama
 • rod Hydrolagus sa vrstama
  • Hydrolagus affinis (de Brito Capello, 1868).
  • Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922).
  • Hydrolagus alberti Bigelow & Schroeder, 1951.
  • Hydrolagus barbouri (Samuel Garman, 1908).
  • Hydrolagus bemisi Didier, 2002.
  • Hydrolagus colliei (Lay & Bennett, 1839).
  • Hydrolagus deani (Smith & Radcliffe, 1912).
  • Hydrolagus eidolon (David Starr Jordan & Hubbs, 1925).
  • Hydrolagus lemures (Whitley, 1939).
  • Hydrolagus macrophthalmus de Buen, 1959.
  • Hydrolagus matallanasi Sotto & Vooren, 2004.
  • Hydrolagus media (Samuel Garman|, 1911).
  • Hydrolagus mirabilis (Collett, 1904).
  • Hydrolagus mitsukurii (David Starr Jordan & Snyder, 1904).
  • Hydrolagus novaezealandiae (Fowler, 1911).
  • Hydrolagus ogilbyi (Waite, 1898).
  • Hydrolagus pallidus Hardy & Stehmann, 1990.
  • Hydrolagus purpurescens (Gilbert, 1905).
  • Hydrolagus trolli Didier & Séret, 2002.
  • Hydrolagus waitei Fowler, 1908.

3. porodica dugonosih himera (Rhinochimaeridae) u koju spadaju tri roda:

 • rod Harriotta sa vrstama:
  • Harriotta haeckeli Karrer, 1972.
  • Harriotta raleighana Goode & Bean, 1895.
 • rod Neoharriotta sa vrstama
  • Neoharriotta carri Bullis & Carpenter, 1966.
  • Neoharriotta pinnata (Schnakenbeck, 1931).
  • Neoharriotta pumila Didier & Stehmann, 1996.
 • rod Rhinochimaera sa vrstama:
  • Rhinochimaera africana Compagno, Stehmann & Ebert, 1990.
  • Rhinochimaera atlantica Holt & Byrne, 1909.
  • Rhinochimaera pacifica (Mitsukuri, 1895).

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.