Hipotalamus

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Veza između hipotalamusa i hipofize

Hipotalamus (lat. hypothalamus) je funkcionalno najvažniji deo međumozga koji je smešten ispred talamusa i gradi pod treće moždane komore i u vezi je sa hipofizom preko tanke peteljke (lat. pedunculus infundibularis). Luči hormone koji stumulišu ili aktiviraju lučenje hormona adenohipofize. U njemu se kod čoveka nalaze centri za glad, žeđ i održavanje telesne temperature, a ima uticaja i na emocije, san i seksualni život.

Videti još

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb