Hormoni pankreasa

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hormoni pankreasa predstavljaju proizvode lučenja endokrinog dela pankreasa, Langerhansovih ostrvacasu, koja se sastoje od pet tipova ćelija. One izlučuju:

Insulin i glukagon su međusobno antagonisti i oba su zaslužna za regulaciju koncentracije glukoze u krvi. Insulin je hipoglikemički hormon (smanjuje koncentraciju glukoze u krvi), dok je glukagon hiperglikemički hormon (povećava nivo glikoze u krvi). Oba hormona su polipeptidi i izlučuju se u neaktivnom obliku, kao proinsulin, odnosno, proglukagon.

Somatostatin i pankreasni polipeptid su inhibitori: prvi inhibira lučenje insulina i glukagona, a drugi lučenje pankreasnog soka.

Reading.gif
Za više podataka pogledati insulin
Reading.gif
Za više podataka pogledati glukagon
Reading.gif
Za više podataka pogledati somatostatin
Reading.gif
Za više podataka pogledati pankreasni polipeptid
Reading.gif
Za više podataka pogledati pankreas

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb