Hormoni pankreasa

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hormoni pankreasa predstavljaju proizvode lučenja endokrinog dela pankreasa, Langerhansovih ostrvacasu, koja se sastoje od pet tipova ćelija. One izlučuju:

Insulin i glukagon su međusobno antagonisti i oba su zaslužna za regulaciju koncentracije glukoze u krvi. Insulin je hipoglikemički hormon (smanjuje koncentraciju glukoze u krvi), dok je glukagon hiperglikemički hormon (povećava nivo glikoze u krvi). Oba hormona su polipeptidi i izlučuju se u neaktivnom obliku, kao proinsulin, odnosno, proglukagon.

Somatostatin i pankreasni polipeptid su inhibitori: prvi inhibira lučenje insulina i glukagona, a drugi lučenje pankreasnog soka.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati insulin
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati glukagon
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati somatostatin
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati pankreasni polipeptid
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati pankreas

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb
Snežana Trifunović, dipl. biolog