Hormoni srži nadbubrežne žlezde

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hormoni srži nadbubrežne žlezde su kateholamini: dopamin (DA), noradrenalin (NA) i adrenalin (ADR). Sintetišu se i na završecima simpatikusnih postganglijskih vlakana. Polazno jedinjenje za njihovu sintezu je aminokiselina tirozin. Noradrenalin i adrenalin deluju na tkiva i organe slično kao simpatička inervacija:

 • povećavaju metabolizam
 • povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi
 • omogućavaju razlaganje glikogena (glikogenoliza) u jetri i skeletnim mišićima
 • povećavaju nadražljivost srca i šire njegove krvne sudove

Delovanje kateholamina na metabolizam zavisi od prisustva tiroksina i hormona kore nadbubrežne žlezde. Na efektorne ćelije deluju, inhibitorno i ekscitatorno, zahvaljujući vezivanju za dve vrste receptora na ćelijskoj membrani:

 • alfa adrenergički receptori
 • beta adrenergički receptori.

Literatura

 • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
 • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
 • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
 • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
 • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
 • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb