Hromozomska teritorija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hromozomska teritorija predstavlja prostor u jedru koji zauzima svaki od homologih interfaznih hromozoma koji se najčešće ne nalaze jedan pored drugog. Veći broj hromozomskih teritorija smešten je uz jedrovu membranu, mada ima i onih hromozoma koji zauzimaju centrani položaj u jedru.

Model za izučavanje

Organizacija interfaznih hromozoma izučavana je na modelu hromozoma limfocita i HeLa ćelija i ustanovljeno je:

 • interfazni hromozomi su upakovani pomoću nukleoskeleta u strukturu, hromozomsku teritoriju
 • svaki hromozom ima delove DNK hromozoma kojima se vezuje za nukleoskelet i koje su specifične za svaki hromozom; svaki hromozom poseduje specifičan broj i redosled tih delova (sekvenci)
 • u okviru svake teritorije razlikuje se stepen kondenzacije:
  • konstitutivni heterohromatin se nalazi u unutrašnjosti, a
  • konstitutivni euhromatin se nalazi na površini; ako je potrebno da se transkribuje gen koji je heterohromatičan (visoko kondenzovan) i koji se nalazi u unutrašnjosti onda dolazi do njegovog rasplitanja čime prelazi u euhromatin i pomera se ka površini hromozomske teritorije
 • raspored regiona hromatina koji su bogati i onih koji su siromašnih genima je stalan: hromatin siromašan genima nalazi se na periferiji, u srži hromozomske teritorije i oko jedarceta, a genima bogat hromatin lociran je između tih regiona.

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku