Hrskavičavo tkivo

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Hrskavica

Hrskavičavo tkivo je vrsta adultnog potpornog vezivnog tkiva koja organizmu daju oblik i pružaju potporu mekim tkivima zahvaljujući sposobnosti da trpe pritisak i istovremeno očuvaju elastičnost.

Kod embriona se obrazuje na mestima koja se neće bitno promeniti kao i na mestima gde će biti zamenjeno koštanim tkivom.

U odraslom organizmu nalazi se:

 • u zglobovima
 • delovima dugih kostiju koji se izdužuju
 • između kičmenih pršljenova
 • u delu skeleta grudnog koša
 • u ušnoj školjci
 • u nosu i dr.

Građa

Hrskavičavo tkivo sačinjavaju:

Hondrioblasti su mlade, još nezrele hrskavičave ćelije od kojih postaju hondriociti – potpuno zrele, diferencirane hrskavičave ćelije. Hrskavičave ćelije su raspoređene u grupicama, najčešće po dve .

Klasifikacija

Hijalina hrskavica

Na osnovu vrste vlakana razlikuju se tri vrste ovog tkiva:

 • hijalina hrskavica,
 • mrežasta hrskavica i
 • vlaknasta hrskavica.

Hijalina (staklasta) hrskavica sačinjava hrskavičavi skelet riba, kao i hrskavicu nosa, dušnika i zglobova čoveka.Ove hrskavice ima najviše u organizmu odraslog čoveka. U njenom matriksu nalaze se kolagena vlakna izgrađena od kolagena tipa II.

Mrežasta (elastična) hrskavica je prisutna u ušnoj školjci, grkljanu, dok se vlaknasta hrskavica nalazi u zglobovima i između kičmenih pršljenova. Elastična hrskavica pored kolagenih sadrži i elastična vlakna

Vlaknasta hrskavica sadrži krupna kolagena vlakna izgrađena od kolagena tipa I i grupisana u snopove.

Literatura:

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Mariček,Magdalena; Ćurčić,B; Radović,I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.