Hynobiidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa Lissamphibia
Infraklasa Batrachia
Red Caudata (repati vodozemci)
Podred
Familija Hynobiidae
Rod
Vrsta


Hynobiidae je familija daždevnjaka koja pripada repatim vodozemcima. Obuhvata male do srednje velike, vodene ili kopnene daždevnjake sa spoljašnjim oplođenjem i larvom koja živi u vodi. Pripadaju joj 36 vrste koje skoro sve žive u Aziji, sa izuzetkom jedne vrste koja naseljava evropski deo Rusije. Veliki broj sićušnih hromozoma, spoljašnje oplođenje i još neke primitivne karakteristike ukazuju da je ova familija bliža zajedničkom pretku daždevnjaka nego bilo koja druga familija.

Životni ciklus

Prva faza u životnom ciklusu ovih vodozemaca je larva koja živi u vodi i metamorfozira u odraslu formu (druga faza). Odrasle jedinke mogu da budu kopnene ili vodene forme. Larve imaju 4 para spoljašnjih škrga i rep za plivanje. Posle završene metamorfoze, odrasle jedinke imaju dobro razvijena pluća.

U proleće ženke polažu jaja u želatinozne kesice koje se pričvršćuju za kamenje ili vegataciju u vodi gde se izvrši i oplođenje. Broj, veličina i uređenost jaja u želatinoznim kesicama razlikuje se među rodovima i koristi se kao taksonomska odlika za ispitivanje srodničkih odnosa.

Stanište

Vrste rodova Batrachuperus i Liua su akvatične tokom cele godine. One naseljavaju uglavnom planinske potoke sa hladnom i često brzotekućom vodom. Tokom dana se skrivaju ispod kamenja u vodi. Ponekad se nalaze ispod velikih stena na obali, ali nikad daleko od vode. Adulti drugih hinobida su terestične, ali u sezoni parenja (od februara do juna) migriraju i skupljaju se na mestima za parenje, planinskim potocima ili jezerima. Većina vsrta se razmnožava samo u jednom tipu vode. Na primer, Hynobius leechii se pari isključivo u jezerima. Ipak, neke vrste poput Hynobius chinensis se razvija i u jezerima i potocima. Malo se zna o aktivnostima terestričnih vrsta van sezone parenja. Zna se da se skrivaju ispod stena, u travi i jazbinama, a vrste Pseudohynobius flavomaculatus i neke vrste roda Hynobius se zakopavaju u zemljište.

Rasprostranjenost

Centralna i istočna Azija Isključivo azijska porodica. Areal im obuhvata Japan, Tajvan, veći deo Kine, Avganistan, Iran i Kazahstan u centralnoj Aziji. Na severu Azije javljaju se na poluostrvu Kamčatka, ostvu Sahalin, Sibiru i zapadnoj Mongoliji ka zapadnom delu Urala. Sibirski salamander Salamandrella keyserlingii je jedini član ove familije koji napušta granice Azije, tj naseljava i Evropski deo Rusije, i on je jedni salamander pronađen severno od Arktičkog kruga. Neke hinobide, poput Hynobius nebulosus su nizijske vrste, dok su neke, poput vrsta roda Batrachuperus strogo planinske, od 2000 do 4000m. B.tibetanus naseljava najveće visine, od 4250 m u zapadnoj Kini

Sistematika i konzervacioni status

Familija Hynobiidae je srodna sa familijom Cryptobranchidae i obe zajedno čine podred Cryptobranchoidea .

Ova familija sadrži 56 vrsta raspoređenih u 8 rodova koji su grupisani u dve podfamilije:

 • Subfamilija Hynobiinae – 7 rodova, 55 vrste
  • Batrachuperus – 5 vrsta
  • Hynobius – 38 vrsta
  • Liua – 2 vrste
  • Onychodactylus – 2 vrste
  • Pseudohynobius – 5 vrsta
  • Ranodon – 1 vrsta
  • Salamandrella – 2 vrste
 • Subfamilija Protohynobiinae – 1 rod
  • Rod Protohynobius - Protohynobius puxiongensis

Hinobide su visoko endemske. Mnogima je Rasprostranjenost ograničena na jedno ostvo ili planinu. Smanjenje lokalnih staništa i fragmentacija staništa su prisutni u Japanu i Kini, što utiče na brojnost i diverzitet. Npr. Hynobius chinensis u istočnoj Kini je nestao sa mnogih staništa. Osnovna pretnja njihovom opstanku je limitirana rasprostranjenost, male populacije i destrukcija staništa od strane čoveka.

Spisak vrsta

Detaljan spisak vrsta možete pogledati na:

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
 • www.tolweb.org/tree?group=Hynobiidae&contgroup=Caudata
 • izvor fotografija: www.calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=aw_lists_genera_&enlarge=1111+1111+1111+0176
Bubamara.gif