Ježevi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ježevi (lat. Erinaceidae) je porodica sisara koja pripada redu bubojeda (ordo Insectivora). Pripadaju im ježevi, sa bodljama, i gimnuri (čekinjavi ježevi), sa čekinjama umesto bodlji.

Rasprostranjenost, stanište

Mogu se naći u Africi, Evroazija, jugoistočnoj Aziji i na Borneu. Kopaju rupe i jazbije u kojima žive.

Morfologija

Građa tela različitih vrsta ježeva je vrlo slična. Veličina tela se kreće od male, veličine miša, do srednje, veličine malog zeca, sa dužinom od 10 do 45 cm, i težinom od nekoliko desetina grama pa do 2 kg. Na leđnoj strani tela dlake su modifikovane u trnolike bodlje, kod ježeva ili čekinje, kod gimnura, dok je trbušna strana pokrivena dlakama i čekinjama. Kontrakcijama snažne kožne muskulature savijaju se u klupko i tako štite. Gimnuri nedostatak bodlji nadoknađuju ispuštanjem sekreta neprijatnog mirisa. Mladunci se rađaju goli, da bi im vrlo brzo izrasle bodlje.

Ishrana i ponašanje

Jedu raznovrsnu hranu, korenje biljaka i voće, zatim, insekte i njihove larve, puževe, vodozemce i otrovne zmije pa se smatraju vrlo korisnim životinjama. Otporni su na zmijski i ostale ekološke otrove. Aktivni su samo noću, a neke vrste u zimskim mesecima hiberniraju (spavaju zimski san). Gimnuri mogu da budu i danju aktivni. iako su terestične vrste, pokazuju tedenciju da se penju i plivaju. Većina se razmnožava 1-2 puta godišnje

Klasifikacija

Porodica Erinaceidae se deli na dve podporodice koje obuhvataju sledeće rodove:

Slike

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog