Kancerogeno dejstvo zagađujućih materija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Definicija.jpg
Ukratko
Smoking-death-concept.jpg

Kancerogeno dejstvo toksina ogleda se u izazivanju malignih promena (rak ili kancer) različitih organa u organizmu.


Takve kancerogene materije preobraćaju normalne ćelije u ćelije raka koje se ubrzano dele stvarajući maligne tumore (rastu i ugrožavaju okolna tkiva – metastaze).

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Onkogenetika

U poslednje vreme pronalazi se sve više materija sa kancerogenim dejstvom, pa se smatra da ove materije mogu čak u 60-90% slučajeva biti uzrok raka ljudi. Virusi pored mutagenog mogu imati i kancerogeno dejstvo na organizam (tz. onkogeni virusi). Smatra se da postoji oko 2000 potencijalno kancerogenih materija. Dim od cigareta sadrži više od 30 kancerogenih materija.

Danas su najaktuelnije sledeće hemijske materije koje se mogu naći u hrani, a moraju se staviti pod strogu kontrolu:

kancerogene hemijske materije
toksični metali i nemetali (Pb,Hg,Cd,As,Cu i dr.)
pesticidi i proizvodi njihove razgradnje
aditivi (boje, konzervansi, emulgatori i dr.)
deterdženti
hormoni
fenoli
antibiotici
vinil-hlorid
enterotoksini (botulinusa,stafilokoka i dr.)
radionukleidi
Zanimljivosti.jpg
Zanimljivosti


  • Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka evidentirano je 783 kancerogenih materija. Neorganski kancerogeni su neki teški metali i njihova jedinjenja, radionuklidi i dr, a organski su PAU (policiklični aromatični ugljovodonici), aromatična azo jedinjenja, hlorni derivati ugljovodonika i dr.
  • Radi regulisanja primene  aditiva i informisanja potrošača  aditivi se oznacavaju  trocifrenim  brojem i slovom E (prefiks E za Evropsku uniju) —  E100–E199 (boje) —  E200–E299 (konzervansi) —  E300–E399 (antioksidansi, regulatori kiselosti) —  E400–E499 (stabilizatori, emulgatori)
  • U industrijski razvijenim zemljama pre 50 godina najviše pažnje je bila posvećeno velikom hemijskom zagađenju vazduha, vode, zemljišta i hrane, zajedno sa različitim fizičkim uticajima, kao što je jonizujuće, nejonizujuće zračenje i buka. U 1990-im godinama, nove tehnologije dovele su do nove zabrinutosti usmerene ka elektromagnetnom zračenju mobilnih telefona i njegovom kancerogenom efektu. Pored toga, zabrinjavajuće su i organske hemijske supstance koje nastaju prilikom hlorisanja pijaće vode i njihov efekat na razvoj ploda kao i toksične, alergijske i druge posledice genetski modifikovane hrane.
  • Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka evidentirano je 783 kancerogenih materija. Neorganski kancerogeni su neki teški metali i njihova jedinjenja, radionuklidi i dr, a organski su PAU (policiklični aromatični ugljovodonici), aromatična azo jedinjenja, hlorni derivati ugljovodonika i dr.
  • Podela pesticida:
Vrsta pesticida Delovanje
INSEKTICIDI suzbijanje insekata
HERBICIDI protiv korova
RODENTICIDI protiv glodara
FUNGICIDI uništavanje gljiva
AKARICIDI suzbijanje grinja
NEMATOCIDI suzbijanje valjkastih crva
MOLUSCIDI suzbijanje mekušaca, puževa
ALGICIDI suzbijanje algi
ANTIHELMINTICI suzbijanje glista
ARBORICIDI uništavanje drvenastih korova
DEFOLIJANTI izazivanje prevremenog opadanja lišća
DESIKANTI izazivanje uvenuća i sušenja biljaka
REGULATORI RASTA BILJAKA fiziološko regulisanje rasta
Internet.jpg
Pretražite internet

https://www.svetnauke.org/15050-bezbednost-hrane


Literatura.jpg
Literatura
  • Janković, M.,Đorđević, V: Primenjena ekologija, Naučna knjiga, Beograd, 1981.
  • Đukanović, Mara: Ekološki izazov, Beograd, 1991.
  • Stanković, S: Ekologija životinja, Beograd, 1979.
  • Janković, M: Fitoekologija, Beograd, 1986.


Snežana Trifunović, dipl. biolog