Kategorija:Histologija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tkivo predstavlja skup ćelija koje su jednake po morfološkim (grčki: morpha = oblik) i fiziološkim osobinama i imaju zajedničko poreklo i funkciju. Biološka disciplina koja se bavi izučavanjem tkiva naziva se histologija.

Sva tkiva se sastoje od:

  • ćelija i
  • međućelijske supstance.

Vrste životinjskih tkiva

Kod životinja, tkiva se, prema građi i funkciji koju obavljaju, dele na:

Vrste biljnih tkiva

U klicama biljaka se formiraju dve osnovne različite grupe tkiva: prva, ćelije na vrhovima izdanaka i korena, odgovorna za rast, čijom deobom nastaju ćelije svih ostalih tkiva - tvorna ili meristemska tkiva, i druga, koju izgrađuju diferencirane ćelije (koje su stekle svoj konačan oblik i veličinu, kao i ulogu) koje imaju posebnu funkciju i privremeno su ili trajno izgubile sposobnost deobe - trajna tkiva.

Autor tekstova u ovoj kategoriji Snežana Trifunović, dipl. biolog