Kinorhyncha

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Dracoderes


Kinorhyncha je mala grupa ( oko 100 opisanih vrsta) sićušnih (veličine do 1 mm), beskičmenjaka koji žive isključivo u morskoj vodi. Najviše se nalaze u priobalnim delovima u mulju na dnu krećući se crvolikim pokretima. Telo ime pokriveno debelom kutikulom koja obrazuje čvrte pločice i dugačke trnolike izraštaje. U telu se nalazi primarna telesna duplja, pseudocelom. Pseudocelom je ispunjen tečnošću i sadrži mnogobrojne ćelije amebocite. Nedovoljno su proučena grupa životinja.

Telo je samo po površini izdeljeno na 12 do 13 segmenata koji se grupišu u tri telesna regiona:

 • glavu koja se sastoji od jednog segmenta, naziva se zonit, i na kojoj se nalazi nekoliko trnolikih izraštaja; ona može da se uvlači u trup;
 • vrat koji se kao i glava sastoji od jednog zonita na kome su pločice različite građe kod različitih vrsta;
 • trup koga čine ostali segmenti pokriveni pločicama i trnovima raspoređenim duž sredine leđne strane i bočnih strana.

Klasifikacija Kinorhyncha

1. red Cyclorhagida - familije:

2. red Homalorhagida - familije:

 • Neocentrophyidae
 • Pycnophyidae
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Cycloneuralia

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti