Kiviji

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kiviji (lat. Apterygiformes) je red ptica trkačica koji obuhvata samo jednu porodicu Apterygidae sa tri vrste i sve žive na Novom Zelandu.

Opis

Kiviji su otprilike veličine fazana, punačkog, zaobljenog tela sa izduženim vratom i malom glavom. Krila su potpuno zakržljala, a noge kratke, snažne i sa četiri prsta. Telo im je pokriveno dlakastim perjem sive ili braon boje. Na glavi se nalaze sitne oči i dugačak zakrivljen kljun na čijem vrhu leže nosni otvori. Oko tih otvora nalaze se čulne dlačice osetljive na dodir.

Status zaštite

Na IUCN Crvenoj listi status je VU - ranjivi

Smatraju se ugroženim od strane IUCN. Osnovna opasnost za ove ptice je predatorstvo od strane sisara (domaćih životinja, pasa i mačaka). Čini se da je populacija u nazadovanju. Vlada Novog Zelanda je najavila da ako ptičji grip zapreti Novom Zelandu, svaki kivi će biti vakcinisan s' obzirom na alarmantan pad njihovog broja

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.