Klasifikacija biljaka

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Stefan-biljka20.jpg
Stefan-biljka22.jpg
Stefan-biljka32.JPG
Stefan-biljka18.jpg
Stefan-biljka2.jpg
Stefan-biljka12.jpg
Chlorophyta.jpg
Charophyta.JPG

Do danas je opisano oko 280 000 vrsta. Međutim, broj recentnih biljnih vrsta ne treba shvatiti kao definitivan, iz razloga što se naročito u još nedovoljno istraženim oblastima tropa i suptropa neprekidno otkrivaju nove vrste. U početku su se u carstvo biljaka klasifikovali svi poznati, a nepokretni organizmi. Kasnije, sa otkrićem mikroorganizama, u biljke su svrstani još virusi, bakterije i mikroskopske alge. Zbog toga što se među ovim organizmima nalaze i primarno heterotrofni organizmi, fotoautotrofnost se nije više mogla koristiti kao ključna karakteristika biljaka. Sem virusa i bakterija sve ostale grupe se karakterišu prisustvom vakuole i ćelijskog zida. Danas se pod biljkama podrazumevaju primarno fotoautotrofni, višećelijski organizmi sa specifičnim tipom vegetativnih ćelija i prisustvom tkiva. U okviru podcarstva biljaka možemo razlikovati tri infracarstva: Embryophyta, Chloroplantae i Charoplantae.

Infracarstvo Embryophyta

 • Razdeo Marchantiophyta. Većina predstavnika ovog razdela živi na vlažnim staništima i stoga ispoljavaju higromorfnu građu. Mali broj vrsta naseljava izrazito suva staništa. Ovaj razdeo iznenađuje neobično velikom raznovrsnošću oblika i građe gametofita. Nasuprot gametofitu, sporofit je više ili manje monotipske građe. Kod najvećeg broja predstavnika protonema je slabo razvijena i samo je kod nekih trajna. Vrste ovog razdela imaju dorzoventralnu građu gametofita, odnosno kod njega se gornja i donja strana razlikuju po građi. Gametofit nižih oblika se sastoji iz puzećeg talusa, a kod viših je raščlanjen na stabaoce i listiće.
  • Klasa Haplomitriopsida
  • Klasa Jungermanniopsida
  • Klasa Marchantiopsida
 • Razdeo Anthocerotophyta. U okviru ovog razdela se nalazi oko 300 vrsta koje su uglavnom rasprostranjene u tropskim i umerenim pojasevima Zemlje. Sve vrste karakteriše dorziventralno građenim telom. Talus se sastoji od nekoliko slojeva jednakih, tankozidnih ćelija. Na donjoj strani se razvijaju rizoidi koji se karakterišu glatkim zidovima. U samom talusu postoje intercelulari koji se na donjoj strani otvaraju pukotinastim otvorom.
  • Klasa Anthocerotopsida
 • Razdeo Bryophyta. U okviru ovog razdela se nalazi oko 15 000 vrsta. Gametofit je veoma razvijen i raščlanjen je na stabaoce i listiće. Listići su spiralno raspoređeni, višećelijski su i najčešće imaju srednji nerv. Rizoidi su višećelijski, razgranati i pregrađeni su kosim zidovima. Gametofit se najčešće grana monopodijalno, a ređe dihotomo. Protonema je najčešće končasta ili granata i liči na algu. Obično je kratkotrajna i izumire posle formiranja gametofita. Sporofit se sastoji od čahure, drške i stopala.
  • Klasa Takakiopsida
  • Klasa Sphagnopsida
  • Klasa Andreaeopsida
  • Klasa Andreaeobryopsida
  • Klasa Oedipodiopsida
  • Klasa Polytrichopsida
  • Klasa Tetraphidopsida
  • Klasa Bryopsida
 • Razdeo Horneophyta.
  • Klasa Horneophytopsida
 • Razdeo Nematophyta.
  • Klasa Nematophytina
 • Razdeo Rhyniophyta. U ovaj razdeo se uključuju najprimitivnije kopnene biljke koje su poznate samo u fosilnom obliku. Pojavljuju se u devonu, a delom još u gornjem siluru. Zbog neobično proste organizacije ove biljke su spolja podsećale više na alge nego na biljke. Karakterisale su se termalnim rasporedom sporangija, odsustvom korena i listova, dihopodijalnim grananjem sporofita, vrlo primitivnom anatomskom građom i heterosporijom. Provodni sistem je bio slabo razvijen.
  • Klasa Rhyniopsida
 • Razdeo Zosterophyllophyta. U okviru ovog razdela se nalazi manji broj izumrlih vrsta koje su živele u devonu. Sporangije su postavljene bočno, a ksilem je centripetalan. Listovi nisu prisutni. Grananje je dihotomo.
  • Klasa Zosterophyllopsida
 • Razdeo Lycopodiophyta. Predstavnici iz ove grupe su nastali sredinom devona, a razvili su se u paleozoiku. Recentne vrste su višegodišnje, najčešće zimzelene biljke sa prostim listovima. Grananje je dihotomo. Stablo je dobro razvijeno i na njemu se nalaze spiralno raspoređeni mali listovi. Podzemni organi su rizomi, a na njima se razvijaju adventivni korenovi. Na vrhu stabljika se nalaze vegetativne kupe čije ćelije vremenom gube sposobnost deobe i zbog toga su ove biljke ograničenog rasta.
  • Klasa Lycopodiopsida
  • Klasa Selaginellopsida
  • Klasa Isoetopsida
 • Razdeo Trimerophytophyta.
  • Klasa Trimeropsida
 • Razdeo Pteridophyta. U okviru ovog razdela se nalazi veliki broj vrsta za koje je karakteristično da pored stabla i listova imaju i koren. Stablo je kod mnogih predstavnika podzemno, najčešće je zeljasto, ali su poznate i neke tropske vrste koje imaju drvenasto stablo. Važna anatomska karakteristika je pojava pravih provodnih snopića, uglavnom koncentričnog tipa, sa traheidama. Kod nekih se nalaze još i traheje i sitaste cevi. Javlja se jasno izražena smena generacija.
  • Klasa Cladoxylopsida
  • Klasa Psilotopsida
  • Klasa Equisetopsida
  • Klasa Marattiopsida
  • Klasa Polypodiopsida
 • Razdeo Progymnospermophyta.
  • Klasa Progymnospermopsida
 • Razdeo Pteridospermatophyta.
  • Klasa Pteridospermatopsida
 • Razdeo Pinophyta.
  • Klasa Cordaitopsida.
  • Klasa Pinopsida.
 • Razdeo Cycadophyta.
  • Klasa Cycadopsida
 • Razdeo Ginkgophyta. U okviru ovog razdela se sreće samo jedna recentna vrsta. Prvi predstavnici su se pojavili verovatno u gornjem devonu. Muški i ženski cvetovi se nalaze u pazuhu brakteja. Karakterišu ih duge osovine na kojima se nalaze rastresite, sedeće, sa strane ili terminalno postavljene grupe prašnica, odnosno semeni zameci.
  • Klasa Ginkgoopsida
 • Razdeo Gnetophyta.
  • Klasa Gnetopsida
 • Razdeo Magnoliophyta.

Infracarstvo Chloroplantae

 • Razdeo Chlorophyta.
  • Klasa Bryopsidophyceae
  • Klasa Chlorophyceae
  • Klasa Nephroselmidophyceae
  • Klasa Pedinophyceae
  • Klasa Pleurastrophyceae
  • Klasa Prasinophyceae
  • Klasa Trebouxiophyceae
  • Klasa Ulvophyceae

Infracarstvo Charoplantae

 • Razdeo Charophyta.
  • Klasa Charophyceae
  • Klasa Klebsormidiophyceae
  • Klasa Mesostigmatophyceae
  • Klasa Zygnematophyceae

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija