Klasifikacija gmizavaca

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Gušter
Guster--glava-visegrad.jpg

Klasifikacija gmizavaca vrši se prema sledećim kriterijumima:

  • rožni proizvodi epidermisa
  • položaj kloake
  • građa i oblik glavenog skeleta
  • koštane ploče u krznu kože
  • ekstremiteti i dr.

Prvu klasifikaciju prema jabučnim lucima dao je Osborn, a Williston je posle detaljnog proučavanja glavenog skeleta izveo klasifikaciju koja je nadalje služila kao polazna osnova novim pokušajima klasifikacije.

Uzimajući u obzir kako današnje tako i mnogobrojne izumrle vrste, ova klasa se može podeliti na sledeće potklase:

1. potklasa Anapsida

2. podklasa Lepidosauria

3. potklasa Archosauria

4. potklasa Ichthyopterygia

5. potklasa Synaptosauria

6. potklasa Synapsida

Literatura

  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.