Klasifikacija kičmenjaka

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Podtip kičmenjaka (Vertebrata) deli se na devet klasa:

1. klasa kičmenjaci bez vilica - Agnatha

natklasa ribe (Pisces):

2. klasa Acanthodii - fosili

3. klasa oklopnjače (Placodermi) - fosili

4. klasa rušljoribe - Chondrichthyes

5. klasa ribe sa koštanim skeletom - Osteichthyes

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati klasifikacija košljoriba

6. klasa vodozemci - Amphibia:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija voodzemaca

7. klasa gmizavci - Reptilia:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati klasifikacija gmizavaca

8.klasa ptice - Aves

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati klasifikacija ptica

9. klasa sisari - Mammalia

Klasa sisari - Mammalia deli se na dve podklase:

1. Prototheria

2. Theria:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati klasifikacija sisara

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.