Klasifikacija košljoriba

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Značajne porodice i vrste infraklase košljoribe (Teleostei):

1. porodica jegulje (Anguillidae):

 • evropska jegulja - Anguilla anguilla

2. porodica ugori ili gruje (Congeridae)

 • ugor - Conger conger

3. porodica murine (Murenidae)

4. porodica električne jegulje (Electrophoridae)

5. porodica haringe (Clupeidae):

6. porodica štuke (Esocidae):

7. porodica pastrmke (Salmonidae)

8. porodica šaranovidne ribe (Cyprinidae)

9. porodica somovi (Siluridae)

10. porodica Ictaluridae

11. porodica Gadidae

12. porodica Merluccidae

 • oslić (Merluccius merluccius)

13. porodica

 • grdobina, morski đavo (Lophius piscatorius)

14. porodica Syngnathidae

15. porodica grgeči (Percidae)

 • grgeč, bandar (Perca fluviatilis)
 • smuđ (Stizostedion lucioperca)

16. porodica barbuni (Mullidae)

 • barbun, trlja (Mullus barbatus)

17. porodica prilepuše (Echeneidae)

18. porodica kantari, ljuskavke (Sparidae)

19. porodica skočci, cipli (Mugilidae)

20. porodica skuše (Scombridae)

21. porodica Xiphiidae

22. porodica girice (Maenidae)

23. porodica skarpine (Scorpedidae)

24. porodica lastavice (Triglidae)

Literatura

 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.