Klasifikacija ptica

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasa ptice (Aves) deli se na dve potklase:

1. potklasa: praptice ili izumrle ptice (Archaeornithes)

2. potklasa: današnje ptice (Neornithes)

Današnje ptice se, prema načinu kretanja dele na dva nadreda:

1. nadred ptice trkačice (Palaeognathae, Ratitae) sa sledećim redovima:

2.nadred ptice letačice (Neognathae, Carinatae) kome pripadaju sledeći redovi i porodice:

 • red pingvini - Sphenisciformes (Impenes)
 • red severni gnjurci
 • red pravi gnjurci
 • red burnjaci - Procellariformes (Tubinares)
 • red kormorani - Pelecaniformes (Steganopodes)
 • red štakare (Ciconiiformes)
  • porodica čaplje (Ardeidae)
  • porodica rode (Ciconiidae)
  • porodica ibisi (Ibidae)
  • porodica flaminzi, plamenci (Phoenicopteridae)
 • red plovuše Anseriformes (Lamellirosteres)
 • red grabljivice - Falconiformes
 • red kokoši - Galliformes
 • red ždralovi (Gruiformes)
 • red droplje (Otidiformes)
 • red šljuke, vivičare (Charadriiformes)
  • porodica šljuke (Charadriidae)
  • porodica galebovi (Laridae)
  • porodica njorke (Alcidae)
 • red golubovi (Columbiformes)
 • red kukavice (Cuculiformes)
 • red papagaji (Psittaciformes)
 • red sove (Strigiformes)
 • red pomrakuše - Caprimulgiformes
 • red kreštalice, vikačice (Coraciiformes)
 • red apodiformes (Apodiformes)
  • porodica čiope, pištare (Apodidae)
  • porodica kolibri (Trochiliformes)
 • red detlići (Piciformes)
 • red ptice pevačice, vrapčije ptice (Passeriformes)
  • porodica laste (Hirundinidae)
  • porodica carići (Troglodytidae)
  • porodica vodeni kosovi (Cinclidae)
  • porodica drozdovi (Turdidae)
  • porodica grmuše (Sylviidae)
  • porodica muharice (Muscicapidae)
  • porodica svilorepe, kugare (Bombycillidae)
  • porodica svračci (Laniidae)
  • porodica kraljići (ptice) (Regulidae)
  • porodica puzići (ptice) (Certhiidae)
  • porodica brgljezi (Sittidae)
  • porodica senice (Paridae)
  • porodica pliske (Motacillidae)
  • porodica ševe (Alaudidae)
  • porodica zebe (Fringillidae)
  • porodica čvorci (Sturnidae)
  • porodica vuge (Oriolidae)
  • porodica vrane (Corvidae)
  • porodica rajske ptice, rajčice (Paradiseidae)

Crteži ptica

Literatura

 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  Snežana Trifunović, dipl. biolog