Klasifikacija vodozemaca

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasa vodozemaca(lat. Amphibia) podeljena ja na tri potklase:

1. potklasa Lissamphibia

2. potklasa Labyrinthodontia

3.potklasa Leptospondyli

Potklase labirintodoncija i leptospondili obuhvataju samo fosilne organizme i često se označavaju zajedničkim nazivom stegocefalija.

Današnji vodozemci (Lissamphibia)

Ova potklasa podeljena je na tri reda:

1. red repati vodozemci (Urodela ili Caudata)

2.red žabe – Anura:

3. red beznogi vodozemci - Apoda (Gimnophiones)

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995