Ribe sa koštanim skeletom

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Košljoriba)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pastrmka
 • carstvo: Animalia
 • tip: Chordata
 • podtip: Vertebrata
 • klasa: Osteichthyes,Huxley, 1880
 • redovi - dati u tekstu

Ribe sa koštanim skeletom (lat. Osteichthyes) su klasa riba kod kojih je skelet delimično ili potpuno okoštao i koje se danas nalaze u punom procvatu pa predstavljaju dominantne vodene životinje. Prilagodile su se na sve vrste vodenih staništa: od onih u potpunom mraku na dnu okeana do prozračnih planinskih potoka, naseljavaju kako slatke tako i slane vode, a mnogi čak, ako npr. lososi, mogu se kretati iz slane u slatku vodu.

Načini ishrane

Ishrana je raznovrsna kako po načinu tako i po onome čime se hrane što se može ilustrovati sledećim primerima:

Opšte osobine

Ogromna raznovrsnost ovih riba ogleda se i u drugim osobinama kao pto su:

 • oblik
 • boja
 • veličina
 • pokretljivost (od slabo pokretnih do najpokretljivijih vodenih životinja)
 • gustina populacije i dr.

Sličnosti i razlike sa rušljoribama

Većina ovih riba ima riblji mehur i usta se nalaze na prednjem kraju glave (izuzetak su kečige), za razliku od rušljoriba. Osim ovih i razlike vezane za skelet, postoji još niz razlika između košljoriba i rušljoriba:

 • u koži košljoriba nalaze se krljušti u obliku koštanih pločica, odnosno, elazmoidne za razliku od plakoidnih krljušti hrskavičavih riba;
 • kod rušljoriba se svaki škržni prorez zasebno otvara u spoljašnju sredinu, a kod košljoriba se svi prorezi otvaraju u zajedničku škržnu komoru koja je pokrivena koštanim škržnim poklopcem (operculum);
 • repno peraje je simetrično za razliku od asimetričnog repnog peraja rušljoriba.
 • kod većine košljoriba oplođenje je spoljašnje pa mnoge vrste produkuju ogroman broj jaja (kod haringi npr. oko 3 miliona).

Klasifikacija

Klasa košljoriba deli se na dve potklase:

1. zrakoperke (lat. Actinopterigii) kojoj pripadaju redovi:

2. sarkopterigije (lat. Sarcopterigii ili Choanichtyes) sa redovima:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija košljoriba

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog