Konjske muve

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Taksonomija

1. subfamilija Chrysopsinae (jelenske muve)

2. subfamilija Tabaninae (konjske muve):

Konjske muve ili obadi su insekti iz reda Diptera.

Opšte karakteristike

Chrysops - 9-10μm dužine , sa velikim krilima i očima duginih boja. Stomak je žute ili narandžaste boje nekada sa crnim markerima. Antene se satoje od tri segmenta, a drugi i treći segment su podeljeni na 4 manja dela. Ženku Chrysops privlači dim i normalno se hrani u ranim jutarnjim časovima ili kasno popodne. Legu se u osenčenim blatnjavim oblastima i rasprostranjeni su širom Sveta.

Životni ciklus

Ženke uglavnom polažu 100 do 1000 veliki kremastih belih jaja ispod biljaka i okolnih stena u vodenim područjima. Nekoliko nedelja traje inkubacija. Larve žive i hrane se u mokroj truloj vegetaciji, ali preživljavaju udišući kiseonik. Larvena faza može biti prilično produžena (1-3 godine) sa 6 do 13 larvena stupnjeva u zavisnosti od vrste. Zrele larve migriraju u suve oblasti. Lutke se često nalaze u zemljištu i mogu biti izuzetno velike. Faza lutke traje nekoliko nedelja kada se pojavljuju na površini i počinju da se hrane.

Bolesti

Obadi su vektori parazitskih nematoda Loa loa. Njihove Mikrofilarije na kraju imaju prošireni rep. Odrasle larve su tanke i duge (ženke 2cm-7cm dužine, mužjaci dužine od 2-3,4 cm). Karakteristike Loa loa infekcije su značajne. To su pruritis i prolazne bolne potkožne otekline nazvane Kalabar otekline. Ektopične larve izazivaju probleme kao što su hidrokoele, orchitis, crevne lezije, encefalitis.

Lečenje i kontrola

Larve mogu biti operativno uklonjeni. Dietilamino-carbamazine (DEC) je dokazano lečenje. Prevencija obuhvata korišćenje profilaktičke DEC. Međutim, DEC može imati fatalna neželjena dejstva, uključujući encefalitis. Lek koji se trenutno koristi je Ivermectin. Lekovi ubijaju microfilarije, ali ne i odrasle larve. Antihistaminici i kortikosteroidi mogu da spreče alergijske reakcije koje donose brzo uništenje microfilarija u teškim infekcijama. Kontrola insekata nije moguća.

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana