Kopljaši

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Kopljaši
Klasa
Potklasa
Red
Podred
Familija
Rod
Vrsta


Kopljaši (lat. Cephalochordata) su podtip hordata kod koga se horda pruža od vrha rostruma do kraja repa, odnosno, duž čitavog tela i prisutna je tokom celog života. U zoologiji su važan predmet istraživanja jer daju podatke o poreklu kičmenjaka. Iako su se od kičmenjaka odvojili pre oko 520 miliona godina, njihov genom sadrži podatke o evoluciji. Smatraju se arhetipskim obrascem kičmenjaka.

Građa

Građa kopljaša, posebno amfioksusa, predstavlja šemu za razumevanje građe kičmenjaka.

Horda je obavijena fibroznim omotačem koji je izgrađen od kolagenih vlakana (hordina sara). Ovaj čvrsti omotač sprečava dislokaciju ćelija koje su postavljene u nizu i čvrsto priljubljene jedna uz drugu.

Iznad horde se, čitavom dužinom tela, pruža nervna cev. Ispod horde je crevo čiji je prednji deo diferenciran u snažno ždrelo sa brojnim škržnim prorezima.

Duž bokova tela pružaju se dve snažne mišićne mase. Mišići su pregradama (myoseptae) izdeljeni na do 60 mišićnih segmenata (myomerae) u obliku slova V.

Klasifikacija

Podtip kopljaša obuhvata oko 30 vrsta koje se klasifikuju u dve porodice, ili dva roda (prema nekim autorima):

1. porodica Asymmetronidae

2.porodica Branchiostomidae

vrste: Branchiostoma belcheri

Literatura

  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd,2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.