Kreštalice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Zlatovrana (Coracias garrulus)

Kreštalice ili vikačice (Coraciiformes) je red ptica letačica koji čine veoma raznovrsne porodice čija je jedina zajednička odlika ta da su im dva prsta na nogama srasla. Većina vrsta su tropske ptice sa raznovrsnim načinima života.

Veličina tela sa kreće od 10-12 cm do 100-120 cm i 2,5 - 4, 5 kg. Najveći broj vrsta živi na drveću, ali ima i onih koje su se prilagodile životu na otvorenim prostranstvima i biotopima u blizini vode. Aktivne su danju, retko u sumrak.

Telo je jako, zbijeno sa kratkim vratom i bogama. Glava je velika, kljun dugačak i može biti različitog oblika. Krila su široka i zaobljena. Perje je jarko obojeno i često sa metalnim odsjajem. Slično je obojeno kod ženki i mužjaka.

Klasifikacija

Red obuhvata sledeće porodice:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Rašajski, J. (1997): Ptice Srbije, Prometej, Novi Sad