Krznasta žaba

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Krznasta žaba (dlakava žaba) (Trichobatrachus robustus) je najpoznatija vrsta familije Arthroleptidae. Naseljava Ekvatorsku Gvineju, Kamerun, Demokratsku Republiku Kongo i Nigeriju. Status ugroženosti ove vrste je nepoznat.

Ima krupnu glavu koja je šira nego duža i kratku zaobljenu njušku. Živi na kopnu, ali se vraća u vodu radi razmnožavanja. Ženke polažu masu jaja na stene u potocima, a iz njih se razvijaju punoglavci. Oni su mesožderi i u ustima imaju nekoliko redova rožnih zuba. Mužjaci su mnogo krupniji od ženki i u vreme parenja dobijaju gusto krzno na nogama i bokovima tela. Smatra se da time povećava respiratorna površina, intezivira kožno disanje jer su im pluća mala, a telo robusno.

Mesožderi su i hrane se puževima, paucima, skakavcima, insektima i dr. U ustima imaju više redova orožnalih zuba.

Karta rasprostranjenosti

Sa sajtaAmphibiaWeb

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.