Kućne stenice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Cimex lectularius

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota)
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • familija kućne stenice (Cimicidae)

Kućne stenice (fam. Cimicidae) su familija stenica koje žive kao ektoparaziti sisara i ptica koje nisu sposobne da lete hraneći se njihovom krvlju. Rasprostranjene su na svim kontinentima osim Antarktika. Česte su u tropskim i umerenim staništima i posebno osetljive na temperaturu, koja se kreće od 13 do 15 stepeni C. Uglavnom vole suva staništa grubih površina, gde se nagomilavaju u vidu grozdova.

Karakteristike

Čitavo telo je pokriveno dlačicama, a glava je mala i na njoj se nalaze ispupčene i dobrobrazvijene oči kao i antene (imaju 4 članka). Usni aparat je prilagođen za bodenje i sisanje pomoću rilice. Prednja krila su u vidu veoma redukovanih polukrilaca (hemielitre), dok zadnja krila ne postoje. Noge su izgrađene od 6 članaka i ima ih tri para. Trbušni deo je ovalnog oblika i sastoji se od 8 segmenata.

Klasifikacija

Vrste familije Cimicidae grupišu se u 4 podfamilije:

1. Cimicinae (Van Duzee, 1916), sa sledećim rodovima i vrstama:

(nastavak spiska vrsta: C. laetus · C. latipennis · C. lecticularis · C. lectularis · C. lectularius (Bed Bug) · C. leprosus · C. linearis · C. lineola · C. lituratus · C. macrocephalus · C. marginatus · C. melanocephalus · C. nigridens · C. nigripes · C. nigrita · C. perlatus · C. pictus · C. pilosellus (Bat Bug) · C. pipistrelli · C. reflexus · C. rostratus · C. rotundatus · C. rusticus · C. semipunctatus · C. sexpunctatus · C. sexpustulatus · C. sinuatus · C. spinidens · C. spinipes · C. tarandus · C. taurus · C. tenebrosus · C. tibialis · C. tiliae · C. torquatus)

2. Haematosiphoninae

3. Cacodminae

4. Primicimicinae, sa rodom:

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000.
 • http://www.earthlife.net/insects/heteropt.html spisak evropskih vrsta
Snežana Trifunović, dipl. biolog