Kukavice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
obična kukavica (Cuculus canorus)

Kukavice (Cuculiformes) su arhaični red ptica letačica koji se sastoji od tri međusobno veoma različite porodice: hoacini, turakoi i prave kukavice. Prvenstveno žive na drveću, po kome se kreću puzeći. Telo je male do srednje veličine (20 - 1000 g).

Osobine

Veoma heterogena grupa ptica, čiji članovi pored svih razlika imaju i neke zajedničke odlike u građi skeleta i sistema za varenje. Bilo da su mesojedi ili biljojedi, u kljunu se vrši obrada hrane pre gutanja. Posebno je to važno kod hoacina, koji se hrani isključivo lišćem. U prostranoj voljki se grubo, zeleno lišće enzimski obrađuje, fermentiše. Posledica toga je smanjena sposobnost letenja.

Spoljašnje morfološke osobine se veoma razlikuju kod pojedinih porodica i vrsta. Kod vrsta koje žive na drveću noge su kratke, a kod onih koje žive na zemlji dugačke i snažne. Imaju 4 prsta od kojih su 3, a mogu i dva okrenuta ka napred. rep im je obično dugačak.

Ekologija, način života i ponašanje

Sve vrste vode dnevni način života. Imaju različito obojeno perje, kod turakoa izrazito jako, upadljivo obojena. Polni dimorfizam ne postoji.

Ekologija, ponašanje, gnežđenje i razmnožavanje, kao i osobine socijalnog ponašanja su veoma raznovrsni. Kao po pravilu gnezde se na drveću, iako mnoge vrste polažu jaja u gnezda drugih ptica (parazitizam gnezda). Ljuska jaja takvih vrsta često kopira boju jaja ptica-domaćina, a osim toga i veličina i oblik su identični onima kod domaćina. Da bi njihova podvala uspela i broj jaja u leglu ostao isti, vrlo često iz gnezda izbace jedno jaje ptice-domaćina, a umesto njega podmetnu svoje. U istoj vrsti postoje podgrupe koje su specijalizovane za parazitiranje u gnezdu jedne određene vrste ptica.

Mladunci parazitskih vrsta su jako dobro adaptirani na takav način života:

  • njihovo nepce je jako crvene boje pa kada otvore kljun to na ptice-domaćine deluje nadražujuće na šta one odgovaraju intenzivnim hranjenjem zapostavljajući svoje sopstvene mladunce
  • vrlo često iz gnezda izbacuju mladunce ili jaja ptica - domaćina, smanjujući na taj način konkurenciju za hranu.

Rasprostranjenost i stanište

Rasprostranjene su po čitavom svetu osim Arktika i Antartika i nekoliko okeanskih ostrva. Hoacini i turakoi su endemiti Južne Amerike i Afrike.

Žive u različitim staništima:

  • prašumama u kojima je zbog obilnih kiša, jako gusto drveće
  • tropskim, četinarskim šumama
  • travnatim površinama sa malo drveća
  • pustinjama

Ishrana

Uglavnom se hrane insektima kao što su gusenice i skakavci, mada ima vrsta koje jedu guštere, ptičija jaja kao i semena i plodove.

Konzervacioni status

Ne smatraju se ugroženom grupom ptica iako smanjenjem tropskih kišnih šuma može doći do pada brojnosti njihovih populacija.

Klasifikacija

Oko 160 vrsta reda Cuculiformes grupišu se u tri porodice:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Rašajski, J. (1997): Ptice Srbije, Prometej, Novi Sad