Kvantitativne osobine čoveka

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kvantitativne (metričke ili poligene) osobine čoveka su takve morfološke osobine koje se odgovarajućim instrumentom mogu izmeriti i izraziti mernim jedinicama, opisuju oblik i veličinu tela i nasleđuju se poligeno.

Morfološke osobine čoveka

Osobine čoveka određene su zajedničkim delovanjem genetičke osnove (činilaca) i faktora spoljašnje sredine i svrstane su u dve osnovne grupe:

 • kvalitativne osobine
 • kvantitativne osobine.

Razlika između ove dve grupe morfoloških osobina jeste u broju gena koji ih određuju i kao i u stepenu uticaja faktora spoljašnje sredine u njihovom formiranju. Kvantitativne osobine su poligeno determinisane, određene su većim brojem gena dok su kvalitativne određene jednim genom ili malim brojem gena (tzv. monogenska ili oligogenska determinacija). Na formiranje i ispoljavanje kvantitativnih osobina sredinski faktori imaju velikog uticaja, dok je taj uticaj na kvalitativne osobine znatno manji. Činioci spoljašnje sredine u kojoj se neki organizam razvija mogu da promene dejstvo poligena pa time predstavljaju značajan faktor za obrazovanje kvantitativnih osobina.

Koeficijent naslednosti

Za kvantitativne karakteristike je potrebno utvrditi koliko nasledna osnova, a koliko faktori spoljašnje utiču na njihovo formiranje. Prema tome se ove osobine mogu grupisati u:

 • kvantitativne osobine sa visokim koeficijentom naslednosti kakve su visina tela i longitudinalne dimenzije skeleta
 • kvantitativne osobine sa manjim, ali značajnim koeficijentom naslednosti kakve su masu tela i transverzalne dimenzije skeleta
 • kvantitativne osobine na koje sredinski faktori imaju većeg uticaja nego nasledni činioci.

Totalne razmere tela

U totalne razmere tela spada:

 • visina,
 • masa i
 • obim grudnog koša

Pomoću njih se određuju individualne i grupne razlike između odraslih ljudi. One su pokazatelj fizičkog razvoja, zdravstvenog stanja i povezanosti između morfoloških i fizioloških osobina.

Širinske dimenzije

U transverzalne ili širinske dimenzije spafdaju:

 • dužine trupa,
 • širine ramena
 • širine karlice i dr.

Antropometrijske karakteristike glave i lica

Antropometrijske karakteristike glave i lica su dimenzije koje određuju izgled osobe i pripadnost određenoj populaciji. Na njihovo formiranje više uticaja imaju genetski faktori nego sredinski uticaji. Pripadaju im:

 • dužina i širina glave, čijim merenjem i poređenjem se dobija tzv. kefalični indeks (pojam je uveo švedski anatom Recius) ili indeks glave;
 • karakteristike lica:
  • morfološka visina lica,
  • širina lica (bizigomatična širina),
  • širina donje vilice (bigonialna širina),
  • visina nosa i
  • širina nosa.

Literatura

 • Skripta za studente biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku