L

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

L

Labyrinthodontia je potklasa vodozemaca koja obuhvata fosilne organizme. Zajedno sa potklasom Leptospondyli se često označavaju kao Stegocephalia).

Lapidikola – stanovnici šljunkovitog zemljišta.

Leptospondyli v. Labyrinthodontia

Letalan- smrtonosan.

Leukoplasti (gr. leucos= bezbojan; plastos = tvorevina), vrsta plastida bez pigmenata. U njima se magacioniraju različite vrste materija (amiloplasti, proteinoplasti i sl). nalaze se u biljnim organima u kojima se skladište rezerve hranljivih materija semenima, krtolama, rizomima i dr.

Libigovo pravilo (Liebig) minimuma - u spletu ekoloških faktora koji deluju na vrstu, faktor koji je u minimumu deluje kao ograničavajući bez obzira ako su ostali faktori u optimumu.

Lignikola – stanovnici drveća

Limnikola – stanovnici mulja

Lihenologija - grana biologije koja se bavi proučavanjem lišajeva.

Lipidi ili masti su energetski najbogatija organska jedinjenja koja se ne rastvaraju u vodi. Prosti lipidi se sastoje od glicerola (alkohol sa tri OH grupe) i masnih kiselina (zasićenih ili nezasićenih). Složeni lipidi pored ovog što sadrže prosti imaju još neku komponentu, npr. fosfolipidi sadrže fosfatnu grupu.

Lipoproteini, vrsta složenih proteinanastala kombinacijom lipida i proteina. Izgrađuju ćelijske membrane.

Lizozimi (muramidaze), enzimi koji razlažu ćelijski zid bakterije. Sadrže ih bakteriofagi, a nalaze se i u belancetu jajeta, očnoj vodici, sluzi nosa i krvnoj plazmi čoveka.

Lizozomi su ćelijske organele oblika kesica obavijenih jednostrukom membranom. Ispunjeni su mnogobrojnim hidrolitičkim enzimima pa se nazivaju "organele za varenje". U njima se mogu razložiti različite materije, strane materije ili čak čitave ćelije (npr. bakterije), delovi sopstvene ćelije, a u određenim uslovima i čitava ćelija ("kese samoubice").

Lofodontni (naborani) kutnjaci imaju kvržice povezane poprečnim grebenima.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y