Lacertidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
podred Lacertilia
familija Lacertidae

Pravi gušteri ili obični gušteri (Lacertidae) je familija guštera. Telo im je izduženo sa jasno odvojenom konusnom glavom i dugačkim, tankim repom. Familija je dobila naziv po napoznatijem rodu Lacerta (lat. lacerta znači gušter).

Morfološke osobine

Različite vrste imaju veoma sličan oblik, ali su zato izuzetno raznovrsnih boja čak i u okviru iste vrste. Imaju dva para dobro razvijenin nogu. Jezik im je dugačak i rascepljen, a očni kapci su slobodni. Veličina tela se kreće od male do srednje, većina vrsta je manja od 9 cm (ne uključujući rep). Ima i krupnijih vrsta kao npr. Gallotia stehlini koja dostiže 46 cm, a neki izumrli oblici su bili još krupniji.

Razmnožavanje i ponašanje

Većina pravih guštera su odvojenih polova, mada ima i partenogenetskih (najmanje osam vrsta). Morfološke razlike između polova (polni dimorfizam) su posebno dobro izražene u vreme parenja i ogledaju se u tome što su mužjaci krupniji i upadljivije obojeni od ženki. Uglavnom nose jaja (oviparne vrste), a ima i tri viviparne vrste (rađaju žive mladunce) kao što je to Zootoca vivipara. Autotomija, odbacivanje repa kada se osete životno ugroženim i njegova regeneracija su jako izražene. Veoma su aktivne dnevne životinje.

Klasifikacija

Familija Lacertidae je podeljena na dve podfamilije:

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
 • Simonović, P, Tomović Ljiljana, Radojčić Jelelna, Krizmanić, I, marić, S (2004): Sistematika vertebrata - praktikum, NNK Internacional, Beograd