Gušteri

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Lacertilia)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
Red Lacertilia


Gušteri ili pravi gušteri (Lacertilia ili Sauria) su najbrojniji recentni gmizavci iz reda Squamata koji po pravilu imaju dva para dobro razvijenih udova i rep koji je uvek duži od ostatka tela. Udovi imaju po pet prstiju sa kandžama. Kod nekih su udovi u različitom stepenu redukovani i postoje ostaci ramenskog i karličnog pojasa (po tome se razlikuju od zmija). Između trupa i repa nalazi se poprečno postavljen otvor kloake. Mnoge vrste mogu da odbace rep (autotomija) kako bi izbegle predatora, a rep se regeneriše posle izvesnog vremena samo što nije iste dužine kao prethodni. Kosmopoliti su sa velikom adaptivnom radijacijom, nema ih samo na Antarktiku i na krajnjem severu Amerike i Evroazije. Najbrojniji su u topskim i subtropskim predelima.

Klasifikacija

Podred Lacertilia obuhvata oko 3700 vrsta svrstanih u infraredove:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog