Lardizabalaceae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prema AGP sistemima iz 1998. i 2003. godine, kao i većini klasičnih klasifikacionih shema, ova familija se svrstava u red Ranunculales.

Karakteristike

U okviru ove familije se nalaze predstavnici sa lijanskim habitusom, a manji broj vrsta je sa žbunolikim habitusom. Listovi su spiralno raspoređeni. Po građi su perasto složeni i bez zalistaka. Mezoderm sadrži kalcijumove oksalatne kristale. Ovi kristali su obično pojedinačno prizmatični. Cvetovi su sitni i najčešće grupisani u grozdaste cvasti, a ređe su pojedinačni, tročlani. Najčešće su jednopolni, a samo izuzetno dvopolni. Listići perijenta su pretežno krunicoliki, po tri raspoređeni u dva kruga. Prašnika takođe ima po tri po krugu, odnosno ukupno 6. Oplodni listići su slobodni.

Stauntonia hexaphylla

Najčešće ih ima tri, a retko 6 do 15. Raspoređeni su u jedan ili do pet krugova. Cvetne nektarije su prisutne ili odsustvuju. Cvetovi poseduju ili ne poseduju brakteole. Plod je bobica ili sočan mešak.

Sistematika

Familija Lardizabalaceae obuhvata 8-9 rodova sa 30-50 vrsta koje su rasprostranjene od Indije do jugoistočne i južne Azije, kao i u Čileu i Argentini. U okviru ove familije prema AGP sistemu iz 2003. godine ubrajamo sledeće rodove:

  • rod: Archakebia (pojedini autori ovaj rod grupišu u rod Holboellia)
  • rod: Sargentodoxa (pojedini autori ovaj rod izdvajaju u zasebnu familiju Sargentodoxaceae)
Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija