Legnjevi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
leganj (Caprimulgus europaeus)

Legnjevi (Caprimulgidae) su porodica iz reda pomrakuša sa telom izduženog oblika, kratkog vrata, krupnih očiju i dugačkih krila. Ne prave gnezdo već jaja polažu direktno na tlo.

Porodica Caprimulgidae obuhvata sledeće rodove:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Rašajski, J. (1997): Ptice Srbije, Prometej, Novi Sad
Snežana Trifunović, dipl. biolog