Leiopelma

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Leiopelma je rod žaba endemit Novog Zelanda koji se sastoji od 4 recentne vrste. Aktivnošću čoveka je rasprostranjenost ovog roda drastično smanjena. Tako je vrsta Leiopelma archeyi ograničena samo na Koromandel, Leiopelma hamiltoni se nalazi na Stvens ostrvima, L. pakeka na ostrvu Mod dok se Leiopelma hochstetteri nalazi na nekoliko izdvojenih mesta Severnog ostrva.

Današnje odrasle jedinke dostižu maksimalnih 50 mm u dužinu, dok su neke fosilne vrste bile dužine i do 100 mm. Žive pod kamenjem na vlažnim mestima. Kod vrsta Leiopelma hamiltoni i L. archeyi mužjaci sede na jajima sve dok se ne izlegu mladunci. Mladunci imaju rep te se penju na leđa mužjaka i tu kompletiraju razviće. Kod vrste Leiopelma hochstetteri nakon izleganja larve dospevaju u obližnju vodu i izgleda da roditelji o njima ne vode brigu.

VrsteVodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

Snežana Trifunović, dipl. biolog