Lejdigova ćelija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lejdigove ćelije

Lejdigova ćelija ili Lajdigova ćelija je intersticijska ćelija semenika koja po uticajem LH adenohipofize sintetiše grupu androgenih hormona i male količine drugih hormona:

Struktura

Naziv su dobile po nemačkom anatomu Francu Lejdigu koji ih je otkrio 1850. god.Nalaze se uz same zidove semenih kanalića. Imaju krupno asimetrično postavljeno jedro, eozinofilnu citoplazmu i brojne vezikule ispinjene lipidima kao i veliku količinu granularnog endoplazmatičnog retikuluma. Jedro sadrži od jednog do tri jedarca i velike količine periferno postavljenog heterohromatina.

Patologija

Lejdigove ćelije mogu nekontrolisano da rastu i tada formiraju tumore koji su uglavnom beningne prirode. Tumori mogu biti hormonski aktivni, odnosno, mogu da luče hormone.

Krinofagija

Krinofagija predstavlja vid autofagije kojom delovi lizozomskog sistema u endokrinim ćelijama regulišu količinu sintetisanih hormona. Organele odgovorne za sintezu hormona u Lejdigovim ćelijama, glatki endoplazmatični retikulum i mitohondrije razlažu dejstvom lizozoma.Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti