Lejdigova ćelija

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Lejdigove ćelije)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lejdigove ćelije

Lejdigova ćelija ili Lajdigova ćelija je intersticijska ćelija semenika koja po uticajem LH adenohipofize sintetiše grupu androgenih hormona i male količine drugih hormona:

Struktura

Naziv su dobile po nemačkom anatomu Francu Lejdigu koji ih je otkrio 1850. god.Nalaze se uz same zidove semenih kanalića. Imaju krupno asimetrično postavljeno jedro, eozinofilnu citoplazmu i brojne vezikule ispinjene lipidima kao i veliku količinu granularnog endoplazmatičnog retikuluma. Jedro sadrži od jednog do tri jedarca i velike količine periferno postavljenog heterohromatina.

Patologija

Lejdigove ćelije mogu nekontrolisano da rastu i tada formiraju tumore koji su uglavnom beningne prirode. Tumori mogu biti hormonski aktivni, odnosno, mogu da luče hormone.

Krinofagija

Krinofagija predstavlja vid autofagije kojom delovi lizozomskog sistema u endokrinim ćelijama regulišu količinu sintetisanih hormona. Organele odgovorne za sintezu hormona u Lejdigovim ćelijama, glatki endoplazmatični retikulum i mitohondrije razlažu dejstvom lizozoma.


Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti