Lepidosauria

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Guster--glava-visegrad.jpg
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
A - anapsidna; B - sinapsidna; C - diapsidna lobanja

Lepidosauria je potklasa gmizavaca koju karakteriše rožni sloj kože izgrađen od sitnih krljušti i manjih rožnih ploča (otuda ime grč. lepis, lepidos = krljušt). Primitivne vrste imaju diapsidnu lobanju koja sa svake strane ima parne otvore (slepoočni otvori) i dva jabučna luka, gornji i donji. Otvori na lobanji su odvojeni postorbitalnom (os postorbitale) i skvamoznom kosti (os sqamosum). Zmije i gušteri imaju izmenjenu diapsidnu lobanju, slično kao i ptice. Kod njih je došlo do manje ili veće redukcije jabučnih lukova koji odvajaju slepoočne otvore.

Klasifikacija

Ova potklasa obuhvata kako recentne tako i izumrle redove:

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.