Liliopsida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Monokotiledone biljke ili monokotile (Liliopsida) predstavlja jednu od dve grupe razdela skrivenosemenica. Ova velika grupa biljaka obuhvata oko 59 000 vrsta koje su klasifikovane u oko 3000 rodova. Ova grupa skrivenosemenica je veoma važna jer obuhvata biljke koje dominiraju velikim delovima Zemlje i koje su ekonomski veoma važne. U okviru ove klase skrivenosemenica se nalaze uglavnom zeljaste vrste. Karakterišu se prisustvom samo jednog kotiledona na klici. On često ima funkciju apsorpcije organskih materija iz endosperma semena. Glavni koren najčešće vrlo rano izumire i zamenjuju ga adventivni koreni. Zbog toga ove biljke imaju žiličast tip korenovog sistema. U stablu provodni snopići su kolateralni zatvoreni, bez kambijuma i nepravilno su raspoređeni. Obično nije prisutno sekundarno debljanje stabla. Listovi su naizmenično raspoređeni, karakteriše ih paralelna nervatura, a zalisci su retko prisutni. Cvetovi su uglavnom tročlani, a cvetni omotač često nije jasno diferenciran ili je potpuno redukovan. Među biljkama ove klase nalaze se suvozemne, ali i biljke kojima voda predstavlja životnu sredinu.

Filogenetsko poreklo

Iako među monokotiledonim skrivenosemenicama ima veliki broj različitih oblika, postoje određene karakteristike koje ih međusobno povezuju. Upravo ih te karakteristike čine jedinstvenom grupom i ukazuju da imaju jedinstven evolutivni put. O poreklu ove grupe biljaka do danas su postavljene na desetine hipoteza, ali nijedna nije opšteprihvaćena. Međutim, većina današnjih evolucionih botaničara smatra da su one mlađa grupa skrivenosemenica od dikotiledonih biljaka. Takođe, preovlađuju mišljenja da su se monokotile razvile više grupa dikotiledonih skrivenosemenica.

Neotenija

Nastanak embriona

Nastanak ataktosteličnog izdanka

Nastanak lista

Građa i nastanak cveta

Klasifikacija

Prema klasifikacionom sistemu skrivenosemenica koji je predložio Aleksej Šipunov 13. aprila 2009. godine, u okviru ove grupe biljaka se nalazi pet redova:

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija