Lissamphibia

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
žaba (Rana)

Lissamphibia ili današnji vodozemci je potklasa koja obuhvata savremene vodozemce. Zajednička karakteristika današnjih vodozemaca je gola, vlažna koža (po tome su dobili i ime) dok su najstariji i izumrli vodozemci bili pokriveni snažnim koštanim pločama kožnog porekla. Mukozne žlezde održavaju kožu vlažnom. Pored njih u koži se mogu naći i otrovne žlezde.

Potklasa Lissamphibia podeljena je na tri reda:

Reading.gif
Za više podataka pogledati Vodozemci
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995