Lofofor

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Lofofor je kružni ili potkovičasti nabor telesnog zida životinja lofofora (Tentaculata, Lophophorata) koji okružuje usni otvor i na kome se nalazi venac tentakula. U tentakule, koje su takođe nabori telesnog zida, zalaze produžeci celoma.

Kod potkovičastih crva iz roda Phoronis je jednom brazdom odvojen od tela, dok je kod vrsta roda Phoronopsis naborom u vidu pojasa.

Kod morskih mahovina lofofor može biti dvojakog oblika:

  • kružan, kod onih vrsta koje žive u morskoj vodi i
  • potkovičast, kod slatkovodnih vrsta.

Kružan lofofor morskih mahovina nosi 8-34, a potkovičast 16-106 tentakula.

Kod školjki svetiljki lofofor se nalazi u prednjem delu dvokapke ljušture između nabora plašta. Tentakule se kod njih nalaze na paru spiralno uvijenih ručica koje se nalaze sa obe strane usnog otvora.


Literatura

  • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.