Macropodidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
predstavnici porodice Macropodidae

Macropodidae je porodica torbara kojoj pripadaju kenguri, valabiji (mali kenguri), pademeloni, kenguri penjači i nekoliko drugih njihovih srodnika. Naseljava Australiju, Novu Gvineju i obližnja ostrva. Pre nego što su Evropljani kolonizirali to područje je naseljavalo oko 53 vrsta iz ove porodice da bi od tada izumrlo šest vrsta, a brojnost oko 11 vrsta je znatno smanjena. Druge vrste su izumrle nakon što su se Abordžini tu naselili, a pre nego što su stigli Evropljani.

Najpoznatiji predstavnici ove porodice su svakako kenguri. Oni su istovremeno i najvreći današnji torbari, mogu u sedećem stavu da dostignu do 2 m. Dobro razvijene zadne noge i rep omogućavaju im skokove od 6-10 m u dužinu i 2-3 m u visinu. na zadnjim nogama je četvrti prst najduži i najjači. Zanimljivo je da ove životinje ne mogu da se kreću unazad. Lobanja im je duga i uska pa glava itgleda mala u odnosu na telo.

Klasifikacija

Porodica Macropodidae pripada redu torbara biljoždera (Diprotodontia) i podeljena je na sledeće podporodice i rodove:

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog