Magnoliidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Magnoliidae (Polycarpicae) je potklasa dikotila koja obuhvata relativno stare predstavnike primitivnih osobina. Pripadaju joj pretežno drvenaste među kojima su pojedine još bez traheja, a ređe višegodišnje zeljaste biljke. Ponekad se u ovoj grupi biljaka javljaju i parazitske forme.

Cvet

Cvetni delovi su brojni (polimerija) i spiralno ili spiralnociklično raspoređeni. Cvetovi su pretežno dvopolni sa dobro razvijenim cvetnim omotačem na kome se često ne razlikuju krunični i čašični listići (perigon). Gineceum je apokarpan i sastoji se od više slobodnih oplodnih listića (otuda stariji naziv Polycarpicae).

Klasifikacija

Sadrži nadred Magnolianae koji obuhvata šest redova:

Literatura

  • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Beograd
  • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd