Mali plavi pingvin

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Eudyptula minor

Mali plavi pingvin (Eudyptula minor) je najmanja vrsta pingvine visine od samo 30 cm, plavo obojenih leđa i slabije razvijenog kljuna. Boja perja može sa godinama da postane tamnija. Mužjaci su nešto krupniji od ženki. Gnezdo pravi u pesku na jugu obala Novog Zelanda, Tasmanije i Australije. Ako je tlo previše meko za kopanje rupe za gnezdo, mogu da se gnezde i u pećinama i pukotinama stena.

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.