Megophryidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Megophryidae ili azijske žabe krastače je porodica žaba sa kriptičnom (zaštitnom) obojenošću kože. Nalaze u Indiji, Pakistanu, a na istoku u jugoistočnoj Aziji, Borneu i Filipinima i na Sundskim ostrvima. Naseljavaju staništa od umerenih zona pa do ekvatorijalnih šuma. Na severu areala se sreću u oblasti monsunskih šuma, sa sušnom sezonom koja traje 2-5 meseci sa malom količinom padavina. Na jugu su rasprostranjene u tropskim kišnim šumama u kojima nema bitnih variranja klimatskih uslova. Najviše vole mlade ili srednje starije šume sa bogatom šumskom steljom. Punoglavci se obično razvijaju u čistim planinskim potocima. Vode pretežno noćni život kada love hranu, a danju miruju zariveni u tlo.

Većina vrsta je kriptično obojena tako da liče na opalo lišće (mimikrija), čime se lako maskiraju na šumskom tlu. Isključivo su kopnene žabe koje ne skaču već lagano hodaju po zemlji, pošto su im hoge relativno kratke i snažne. Telo im je masivno i spljošteno, a glava trouglastog oblika, sa velikim visoko postavljenim očima. Često se iznad očiju obrazuju oštri izraštaji u vidu rogova.Hrane se kopnenim beskičmenjacima, koristeći taktiku lova iz zasede.

Stanište

Imaju široku distribuciju u pravcu sever jug, od umerene do tropske klimatske zone. U Severnoj distribuciji koja obuhvata 8–35° severne geografske širine naseljavaju i sezonske monsunke šume, gde sušne sezone traju 2-5 meseci i godišnja količina padavina iznosi 270 cm. U južnoj ekvatorijalnoj granici, javljaju se u tropskim kišnim šumama gde je godišnji nivo padavina veći od 668 cm. Najviše vole mlade ili srednje starije planinske šume, gustog sklopa i sa bogatom šumskom steljom. Potrebni su im i čisti planinski potoci različitih dubina. Sitnije žabe poput Leptolalax i Leptobrachella žive u brzim potocima među sitnim kamenjem koje preseca tok vode. Krupnije žabe, kao što su Leptobrachium, Vibrissaphora, Scutiger i Oreolalax zauzimaju dublje bazene, u kojima mogu izbeći jaku struju vode.

Rasprostranjenost

Rasprostranjene su širom jugoistočne Azije; naseljavaju krajnji sever Shanxi, Kina, južno do ostrva Java (Indonezija), istočno od Bengala do Mindanaoa na Filipinima. Rasprostranjene su na nadmosrkim visina od nivoa mora (azijska rogata žaba -Megophrys montana) pa do visine od 5100 m na južnim padinama Himalaja (Scutiger nyingchiensis).

Od 11 rodova, samo se jedan Leptobrachella javlja na ostrvu Borneo ili u blizini. Najšire distribuirani rod i najveći u broju vrsta je rod Xenophrys. Javlja se od 600 do 2100 metara nv. Rodovi Leptobrachium i Leptolalax imaju užu distribuciju koja obuhvata južnu Kinu, Indokinu, osto Borneo. Rodovi Ophryophryne i Brachytarsophrys naseljavaju Vijetnam i Južnu Kinu. 5 vrsta roda Vibrissaphora žive na dva široko razdvojena planinska lanca u južnoj Kini i severrnom Vijetnamu. Zbog preferencije za planinskim staništima, svaka vrsta pojedinog roda je specifična za određeni planinaski masiv. Od 107 vrsta iz ove familije, 26 je poznato iz samo jedne lokacije.

Sistematika i konzervacioni status

Ova porodica se sastoji od 11 rodova, 107 vrsta.

 • Borneophrys
 • Brachytarsophrys
 • Leptobrachella
  • Leptobrachella palmata - Kritično ugrožena
 • Leptobrachium
  • Leptobrachium boringii - Ugrožene
  • Leptobrachium leishanense - Ugrožene
 • Leptolalax
  • Leptolalax alpinus - Ugrožene
 • Megophrys
  • Megophrys ligayae - Ugrožene
 • Ophryophryne
 • Oreolalax
  • Oreolalax chuanbeiensis - Ugrožene
  • Oreolalax liangbeiensis - Kritično ugrožena
  • Oreolalax omeimontis - Ugrožene
  • Oreolalax pingii - Ugrožene
  • Oreolalax puxiongensis - Ugrožene
 • Scutiger
  • Scutiger chintingensis - Ugrožene
  • Scutiger maculatus - Kritično ugrožena
  • Scutiger muliensis - Ugrožene
  • Scutiger ningshanensis - Ugrožene
  • Scutiger pingwuensis - Ugrožene
 • Vibrissaphora
  • Vibrissaphora echinata - Ugrožene
 • Xenophrys
  • Xenophrys brachykolos - Ugrožene


Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog
Bubamara.gif