Meke livadske stenice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota) Lang, 1889, sensu Van Bruggen, 1976?
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • porodica meke livadske stenice (Miridae)

Meke livadske stenice (Miridae) predstavljaju familiju stenica koje imaju nežno i slabo hitinizirano telo i najčešće zelenu ili svetlo-smeđu boju. Imaju duguljasto ovalno telo dužine od 2 do 16 mm. Broji oko 8000 vrsta od kojih pojedine mogu da nanesu veliku štetu usevima. Jedna od takvih je vrsta Lygus rugulipennis koja napada suncokret u Vojvodini i ima uticaja na kvalitet njegovog semena.

Najveći broj vrsta se hrani biljnim sokovima, mada ima i nekih koje se hrane leševima ili su predatori (love živi plen). Zaštitini mehanizmi su im žive, napadne boje ili izlučivanje smrdljivog sekreta kada se osete ugroženima.

U toku životnog ciklusa prolaze kroz pet stadijuma larvi koje presvlačenjem menjaju boju i veličinu. Obično prezimljavaju u obliku jaja iz kojih se u proleće izlegu larve koje se pet puta presvlače do odraslog stupnja.

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000

izvor slike