Meki krpelji

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Taksonomija

  • Klasa: Arachnida
  • Subclass: Acari
  • Red: Ixodida
  • Familija: Argasidae
  • Rod: Ornithodorous

Opšte karakteristike

Meke krpelje karakteriše nepropustljivi kožasti pokrivač, imaju spljošten ovaln oblik sa dorzalne strane. Kod fam. Argasidae nedostaje leđni štit koji je prisutan kod tvrdih krpelja (Ixodidae). Rasprostranjeni su na čitavoj planeti a izazivači najvažnijih bolesti se nalaze u Evropi, Africi, Aziji i Americi

Životni ciklus

Meki krpelji imaju hemimetabolni životni ciklus. Iz jajeta se izlegu larve sa šest nogu koje se preko faza nimfe, transformišu u adulta sa osam nogu. Postoji pet do sedam larvenih stupnjeva u zavisnosti od vrste,a svaka faza zahteva krvni obrok da bi nastavila svoje larveno razviće. Larve Ornithodoros moubata ne zahtevaju krvni obrok za transformaciju do stupnja nimfe. Odrasle ženke polažu malu grupu jaja posle svakog krvnog obroka. Trajanje ciklusa zavisi od temperature, dostupnosti domaćina a razlikuje se od vrste do vrste.

Odrasli su ovalnog oblika i imaju tvrdo, kožasto, naborano telo, usni delovi nisu vidljivi odozgo. Ženka jaja polaže na mestima, kao što su pukotine u zidovima , podovima kuće i nameštaju. Pet larvenih stupnjeva i odrasli, aktivno traže svog domaćina iz kojih sišu krv. Nakon obroka, koje traje oko 30 minuta, oni padaju na zemlju. Većina vrsta može da preživi više od godinu dana bez krvnih obroka, a pojedine vrste i preko 10 godina. (Murrell, A. & Barker, S. 2001).

Meki krpelji žive odvojeno od svojih domaćina a najčešće u gnezdu životinja kojima se hrane. Neke vrste, kao što su pileći i svinjski krpelj (Argas), hrane se ljudskom krvlju kada im vrste koje preferiraju nisu dostupne.

Meki krpelji su prenosioci teških bolesti, uključujući krpelja prenosnika povratne groznice (Borrelia duttoni), rikecioze(Cokiella burneti). Najvažnija bolest koju širi meki krpelj je povratna groznica. Javlja se širom sveta i prenose je spirohete.

Krpelji izazivači povratne groznice

Bolest je izazvana mikroorganizmima roda Borrelii, a prenosi ga meki krpelj iz roda Ornithodoros. Raširena je u mnogim zemljama tropskih i subtropskih predela širom Evrope i Severne Amerike. Krpelji se obično hrane noću, a zatim napuštaju domaćina. Bolest izaziva napade groznice naizmenično sa periodima bez groznice. Smrt dolazi u oko 2-10% kod lica koja se ne leče.

Lečenje i prevencija

Lečenje je moguće sa tetraciklinima, ili njegovim derivatima. Prevencije zahteva mere kontrole mekanih krpelja i izbegavanje njihovog ujeda.

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana