Merostomata

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Limulus

Merostomata (Paleostraca) je klasa paukolikih životinja koje na prvi pogled više liče na rakove nego na helicerate. Pripada im jedna recentna potklasa sa pet vrsta morskih životinja, dok su ostale vrste izumrle.

Telo im se satoji od:

 • prozome na kojoj se nalaze helicere i pet pari sličnih ekstremiteta ;
 • opistozome na kojoj se razlikuju dva dela, prvi na kome se nalaze ekstremiteti sa škrgama i drugi koji se *završava telzonom i nema ekstemitete.

Klasifikacija

Klasa merostomata podeljena je na dve potklase:

 • Xiphosura, jako stara grupa životinja koja potiče još iz kambrijuma, a danas je predstavnjena sa samo pet vrsta od kojih je najpoznatija Limulus polyphemus;
 • Euripterida je potklasa kojoj pripadaju sve izumrle merostomate, a istovremeno su poznate po tome što su bili najkrupniji ikad postojeći zglavkari; vrsta Pterigotus je dostizala preko 3m u dužinu.

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Brajković M. (2004): Zoologija invertebrata II, ZUNS, Beograd
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
Snežana Trifunović, dipl. biolog