Metamorfoza

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Metamorfoza kod životinja obuhvata promene u organizaciji čitavog organizma kojima od larve nastaje odrasli organizam (adult). Regulisana je hormonima.

U toku metamorfoze dolazi do:

  • obrazovanja novih organa koji funkcionišu kod adulta, a larve ih nisu posedovale; promene kojima se obrazuju ovakvi organi nazivaju se progresivnim;
  • redukcije ili potpunog gubljenja organa koji su bili neophodni larvi, a nepotrebni adultu (npr. nestaje rep punoglavca pa su odrasle žabe bez njega); promene kojima se to dešava nazivaju se regresivnim;
  • promene na organima koji funkcionišu kako kod larvi tako i kod adulta.

Metamorfoza kod biljaka predstavlja preobražaj biljnih organa kojim oni pored osnovne postaju sposobni za obavljanje i dodatnih funkcija. Tako npr. rizom je metamorfozirano podzemno stablo u kome se magacioniraju hranljive materije i koji služi za vegetativno razmnožavanje.

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti