Mimosoideae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Entada purasaetha
Vachellia farnesiana
Albizia julibrissin

Mimosoideae je podfamilija u sklopu familije mahunarki. Predstavnici ove podfamilije su najčešće drvenaste i žbunolike biljke, a retko poludrvenaste ili zeljaste. U narodu su biljke podfamilije Mimosoideae poznate kao mimoze.

List

Listovi su najčešće dvojno, a ređe prosto perasti, naizmenični su i sa stipulama. Ponekad su listovi redukovani u filodije. Stipule su često trnolike. Pri osnovi listova ili listića se nalaze kolenasto zadebljali članci.

Cvet

Cvetovi su vrlo sitni i bez priperaka. Grupisani su u klupčaste cvasti ili klasove. Cvetovi su najčešće aktinomorfni, a retko zigomorfni i to u odnosu na čašicu. Najčešće su dvopolni ili usled zakržljavanja jednog člana često jednopolni ili poligami. Crvetovi su tetramerni. Krunica i čašica su najčešće petočlane, a retko tročlane, četvoročlane ili šestočlane. Čašica je sitna, više-manje cevasta, vrlo retko je četvorodelna, dekusirana, a ponekad potpuno odsustvuje. Krunica je valvalna, listići su više-manje srasli, a vrlo retko odsustvuju. Prašnici su slobodni ili međusobno srasli. Prašnika ima koliko i listića krunice, ponekad dva puta više ili ih ima veoma veliki broj. Filamenti prašnika su veoma dugački i tanki, a antere sitne i ponekad sa apikalnim žlezdama. Tučak je nadcvetan, najčešće građen od jedne karpele, a vrlo retko od 5 do 15.

Plod

Mahuna je mesnata ili suva, ponekad člakovita. Poprilično je duga, obično do jednog metra, a kod vrste Entada purasaetha dužima mahune doseže dva metra, a semenke u njoj su veličine džepne knjige. Većina predstavnika ove grupe mahunarki stupa u simbiozu sa azotofiksirajućim bakterijama. Subfamilija Mimosoideae sadrži oko 80 rodova u koje je klasifikovano oko 2300 vrsta koje su gotovo isključivo rasprostranjene u tropskim i suptropskim predelima.

Klasifikacija

Prema savremenim klasifikacijama ove grupe mahunarki, ona obuhvata pet tribusa:

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija