Mnogoperke

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Mnogoperke (lat. Polypteri) su prastara grupa košljoriba koje imaju leđno peraje izdeljeno na desetak delova (po čemu su dobile ime, grč. polys = mnogo; pteron= peraje). Imaju potpuno okoštao skelet, dok je horda potpuno redukovana i zamenjena pršljenovima. Telo im je pokriveno ganoidnim krljuštima. Imaju riblji mehur izgrađen od dva dela nejednake veličine.

Nisu pronađeni fosili ovih riba pa se njihovo poreklo i srodnost tumači na različite načine. Danas postoje samo dva roda koji žive u jezerima i rekama Afrike sa muljevitim dnom i to najviše u slivovima reke Zair:

Vrste

 • Genus Calamoichthys
  • Calamoichthys calabaricus Smith, 1865.
 • Genus Polypterus
  • Polypterus ansorgii Boulenger, 1910.
  • Polypterus bichir bichir Lacépède, 1803.
  • Polypterus bichir katangae Poll, 1941.
  • Polypterus bichir lapradei Steindachner, 1869.
  • Polypterus delhezi Boulenger, 1899.
  • Polypterus endlicheri congicus Boulenger, 1898.
  • Polypterus endlicheri endlicheri Heckel, 1847.
  • Polypterus mokelembembe Schliewen & Schafer, 2006
  • Polypterus ornatipinnis Boulenger, 1902.
  • Polypterus palmas buettikoferi Steindachner, 1891.
  • Polypterus palmas palmas Ayres, 1850.
  • Polypterus palmas polli Gosse, 1988.
  • Polypterus retropinnis Vaillant, 1899.
  • Polypterus senegalus meridionalis Poll, 1941.
  • Polypterus senegalus senegalus Cuvier, 1829.
  • Polypterus teugelsi Britz, 2004.
  • Polypterus weeksii Boulenger, 1898.

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.