Morski golubovi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Myliobatis aquila
Manta

Morski golubovi (lat. Mylobatidae) je porodica raža, riba sa hrskavičavim skeletom, rušljoriba. Telo im je široko i ima oblik romba. Grudna peraja ne obuhvataju glavu kao kod pravih raža i žutulja, već ona slobodno štrči i njuška je zaobljena. Koža je gola, bez krljušti i sluzava. Imaju jedno leđno peraje uz koje je prisutna otrovna bodlja testerasto nazubljena. Rep je u obliku biča i dugačak. Hrane se mekušcima i rakovima. Odlični su plivači i žive na otvorenom okeanu. Plivaju pomoću grudnih peraja koja koriste kao krila.

Predstavnik ove porodice je golub kostir ili morski orao (Myliobatis aquila) koji na repu ima snažan trnoliki nastavak u vezi sa otrovnom žlezdom. Može da dostigne širinu od 1,5 m. Živi na muljevitom i peskovitom tlu Atlanskog okeana, Sredozemnog i Jadranskog mora.

Pored roda Myliobatis, porodici morskih golubova pripadaju i rodovi:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.