Muški polni hormoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Regulacija lučenja testosterona: FSH i LH adenohipofize (roze); GnRH (gonadotropni oslobađajući hormon hipotalamusa

Muški polni hormoni ili androgeni hormoni (od grčkog andros = muškarac) sintetišu se u Lejdigovim ćelijama (intersticijske ćelije) testisa. Glavni među njima su:

Regulacija lučenja

Lučenje ovih hormona regulisano je pomoću dva gonadostimulina adenohipofize:

 • FSH koji stimuliše rast i funkciju semenih kanalića semenika i
 • LH stimuliše Lejdigove ćelije na lučenje testosterona.

Pre puberteta (do oko 12 godine žeivota dečaka) se ovi hormoni skoro da ne izlučuju. Početkom puberteta pod uticajem FSH i LH, njihova proizvodnja naglo raste i dovodi:

 • do višestrukog uvećanja testisa, mošnica, prostate, semenih vezikula i penisa (primarne polne karakteristike)
 • pojave sekundarnih polnih karakteristika (muški tip kosmatosti, razvijeni mišići i skelet, široka ramena, dubok glas, bazalni metabolizam veći nego kod žena).

Delovanje

Muški polni hormoni:

 • stimulišu procese anabolizma u organizmu
 • ubrzavaju rast i razviće organa mladih organizama
 • regulišu promet azota i kalcijuma
 • postiču sintezu DNK i RNK
 • stimulišu stvaranje specifičnih ribozomskih proteina

Dotrajali hormoni se metabolišu uglavnom u jetri.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Muški seksualni hormoni

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog